CBR-medveten andning Conscious breathing release

/img_2770.jpg

Vad går CBR-andningen (Conscious breathing release) ut på?

  • Att lära känna hur din kropp fungerar med sina 7 primära behov.
  • Hur dina tankar/värderingar kring kroppens primära behov påverkar kroppen.
  • Att bli medveten om de spänningar som själ energi både mentalt som kroppsligt, för att sedan kunna frigöra dessa och leva i din fulla potential.
  • Lära dig använda andningen som redskap i olika situationer.
  • För att du skall kunna hitta hem till dig.
  • För att komma till nuet, och leva och vara i det (Mindfulness).
  • Kroppen återställer sig till sitt ursprung för att komma i balans med sin naturliga andning.
  • Ditt tankesätt kring dina problem ändras med det pedagogiska samtalet.
  • Du får tillgång till din inre vishet, din inre röst.

Vad händer om man inte lyssnar på sina kroppssignaler?

Ända sedan vi föddes har vi andats, Vi andas när vi är vakna och sover. Vi kan välja att styra andningen genom att hålla andan, andas fort, långsamt, andas ner i magen eller i bröstkorgen och fast att vi styr andningen så sköter andningen sig själv. När vi blir stressade av olika anledningar blir andningen orytmisk och det är då kroppen kommer i obalans och behöver då återkomma till sitt naturliga ursprung för att hela systemet skall återhämta och balansera upp sig.

Blockeringar uppkommer då vi styr våra liv utifrån värderingar om hur livet skall vara och bli vilket gör att kroppen far illa, vi kommer då i obalans och vi känner oss energilösa, ofokuserade och sover dåligt. Exempel på detta är människor som har och är på väg att gå in i väggen, de lyssnar inte på kroppens signaler, utan de försöker vara andra till lags genom att vara duktiga i hoppet om att få bekräftelse. Detta gör att det mentala och kroppen blir utmattade vi blir trötta, infektionskänslig, huvudvärk, tappar minnet och till sist kan det sluta med att vederbörande går in i väggen och blir långtidssjukskriven.

CBR–andning (Conscious breathing release) med EFB–andning som grund (energi flödes andning)

Energi flödes andning är en kombination där man växelvis djupandas med stresspositioner, kombinationen skapar vibrationer i kroppen som gör att kroppsspänningar, stress m.m. släpper. Metodens fokus är att få kontakt med kroppen dess behov, bli medveten om vad som finns bakom spända muskler, låsta tankegångar som har manifesterats sig i kroppen i form av destruktiva handlingar. När det gäller kroppens behov så är det inte förrän man lärt sig gå i samma takt som kropps behov som tilliten, intuitionen och närvaron i nuet kommer.

Hur går då en CBR-andnings session till?

Klienten lägger sig på rygg på ett fast underlag och utan kudde under huvudet. Benen har man i en speciell ställning där knäna pekar uppåt och med fötterna tillsammans. Detta för att ansträngningen i lår muskelaturen skall börja vibrera då klienten släpper taget om utandningen. Avståndet mellan bakdel och hälarna är ca 50 cm. Armarna ligger längs sidorna med handflatorna nedåt på liggunderlaget med lätt särade fingrar. Ögonen skall vara slutna för att klienten skall stanna i sin inre värld och detta sker under hela andnings session som varar i cirka 50 minuter.

Klienten andas sedan in luft med start i magen tills den är full, därefter fylls hela bålen med luft som sedan släpps ut utan att pressa vilket gör att ett avslappnat tillstånd börjar infinna sig. Detta fortgår som i en cirkel i ca 2 minuter. Därefter viloandas klienten i ca 3 min. Denna 2/3 minuters andningen pågår i ca 20 minuter för att sedan kunna ge individuella instruktioner.  

När sedan klienten börjar slappna av börjar allt som skall komma upp till ytan för att ge sig till känna, och det är för många mycket befriande och spännande upplevelse. Med en avslappnad kropp kan undermedvetna minnen, glädje och sorg komma upp till ytan men oavsett det så gäller det att följa med andningens egen rytm och inte styra med tankarna. Andningen är mycket livgivande, djupgående och icke forcerande som ger mycket kontakt med kroppens primära behov, med tankar som kommer och går och känslor blir mycket tydligare samt att du kan nå din inre röst.

Därefter lyfts det andliga perspektivet fram som har att göra med den vishet som klienten bär på men som denne inte är i kontakt med. Visheten och kraften är bortom vår intellektuella kunskap, den är på ett helt annat plan och detta gynnar klienten på ett mycket djupt plan. Själen är unik i varje människa och min erfarenhet är att många klienter har uppskattat detta eftersom de får så mycket mera ut av en session än man normalt skulle få av en EFB-andning. Det som även kan tilläggas att resultatet blir mycket djupare mer spännande, annorlunda och givande. Detta är skillnaden mellan de två andnings metoderna dvs.att det andliga perspektivet lyfts fram.

Välkommen att höra av dig och prova på.

Annika Lindgren 070 -7301744

 

Välkommen till samtalsterapimalmo.n.nu.

/yoga-am-strand-asien-510.jpg
Att hitta hem till sig själv
är underbart, harmoniskt,
magiskt och befriande.

/fint-trad.jpgKurser
Kostnad Erbjudande
Kundens upplevelser

Nyhetsbrev

Länkar
andasnu.nu