Hur jag arbetar

I min verktygslåda har jag många redskap för att du skall få ut så mycket som möjligt under en session. Min erfarenhet och kunskap i att vägleda människor till ett bättre liv har gjort att jag idag följer det som kommer till mig när det gäller dig och din utveckling.
Jag arbetar med tankarnas kraft, och kroppen som helhet där andningen blir redskapet för kroppskännedom och den inre rösten i dig.

Detta sätt att arbeta på har växt fram under många många års erfarenhet. Vad jag gör är att släppa taget om min egen kunskap och erfarenhet och då uppstår en närvaro med kunden som är fantastisk där allt kan hända eftersom närvaro öppnar nya möjligheter för ett större medvetande om vem vi är.

Tankens kraft

Kroppskännedom Andning CBR

Den inre rösten

Välkommen till samtalsterapimalmo.n.nu.

/yoga-am-strand-asien-510.jpg
Att hitta hem till sig själv
är underbart, harmoniskt,
magiskt och befriande.

/fint-trad.jpgKurser
Kostnad Erbjudande
Kundens upplevelser

Nyhetsbrev

Länkar
andasnu.nu