Tankenskraft

Tankarna är förgängliga så är även våra känslor men den inre rösten är inte förgänglig den finns där alltid och den rösten kan du lita på. Ditt sanna jag ditt kall din fulla potential finns i den inre rösten. Du har säkert hört många människor kalla den inre rösten för magkänsla, intutitio, hjärtats röst ja det finns många fler namn på denna.

Tankarna kommer och går och vi kan inte kontrollera dem eller komma ihåg vad vi tänkte för bara en stund sedan. Att följa tankarnas ideer om hur saker och ting skall vara eller bli är ingen god ide eftersom de är flyktiga och kan förändras mycket snabbt, alltså tankarna är inget att lita på men ändå gör de flesta människorna det eftersom den inre röstens budskap kan innebära att vi inte har kontroll på det som behöver förändras i våra liv.

Tankarna är baserade på erfarenheter i livet och bakom dessa ligger glömda, gömda beslut och känslor som senare vid olika tillfällen i livet gör sig påminda när den inre hösten gör sig hörd.När detta uppstår vågar de flesta männskor inte ta steget fullt ut, eftersom det blir konsekvenser som är obekväma för jaget tankarna, fast att det skulle vara det bästa för att lära känna sig själv.

Men genom att lära känna tankarna och dess system i dig t.ex. utforska hur de styr ditt liv, var de kommer ifrån och vad handlingarna och resultatet är av dem, kan du välja att förändra dina tankar och bli medveten om att det är du som har makten över dem, inte tankarna som har makten över dig utan du kan använda tankarna till att förverkliga den inre röstens visdom inte tvärtom.
Bortom tankarna och känslorna är du som är ett uttryck för din inre röst den som aldrig sviker dig och visar dig vägen i livet.

Välkommen till samtalsterapimalmo.n.nu.

/yoga-am-strand-asien-510.jpg
Att hitta hem till sig själv
är underbart, harmoniskt,
magiskt och befriande.

/fint-trad.jpgKurser
Kostnad Erbjudande
Kundens upplevelser

Nyhetsbrev

Länkar
andasnu.nu